ALV algemene leden vergadering VERPLAATST!

DE LEDENVERGADERING IS VERPLAATST NAAR 17 APRIL (ONDER VOORBEHOUD)

op 20 maart houden we onze algemene ledenvergadering, hiervoor willen we alle leden van harte uitnodigen, we starten om 20:00 uur

Agenda:

1 – Opening
2 – Ingekomen stukken en mededelingen
3 – Verhogen, Indexeren, surfpas en lessen
4 – Jubileumfeest
5 – Opleidingen
6 – Kantinerooster
7 – Gebouwen
8 – Materiaal
9 – Rondvraag
10- Sluiting

ledenvergadering komt allen!
kom jij ook?